• +48(22)544-20-10
  • irf@irf.org.pl
  • ul. Wilcza 31 lok 1A, 00-544 Warszawa

KONSULTACJE PUBLICZNE Z INTERESARIUSZAMI WKF

Zarząd Instytutu Rynku Finansowego informuje, że w dniu 2 czerwca 2023 r. rozpoczyna się proces publicznych konsultacji z Interesariuszami WKF dot. zaprzestania opracowywania wskaźnika referencyjnego stopy procentowej WKF.

Szczegółowy opis konsultowanej propozycji, jej przyczyn, celu oraz opis procesu konsultacji wraz z harmonogramem oraz uzasadnieniem zawarty został w Dokumencie Konsultacyjnym.

Konsultacje są prowadzone zgodnie z „Polityką i procedurą przeglądu, zmian lub zaprzestania opracowywania wskaźnika oraz prowadzenia konsultacji” obowiązującą w IRF.

Czas trwania konsultacji określony został na dwa miesiące.

Wyświetlony 660 razy