• +48(22)544-20-10
  • irf@irf.org.pl
  • ul. Wilcza 31 lok 1A, 00-544 Warszawa

DEFINICJA

Wskaźnik Kosztu Finansowania reprezentuje stopę procentową pozyskania funduszy przez podmioty przekazujące Dane Wejściowe. Wyrazem w/w reprezentacji jest indeks wyznaczony na bazie stóp procentowych Depozytów Terminowych przyjmowanych w PLN przez podmioty przekazujące Dane Wejściowe obliczany zgodnie z Metodą WKF.