• +48(22)544-20-10
  • irf@irf.org.pl
  • ul. Wilcza 31 lok 1A, 00-544 Warszawa

INSTYTUT RYNKU FINANSOWEGO (IRF)


IRF - zgodnie z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego, z dnia 3 listopada 2020 r., jest podmiotem pełniącym funkcję administratora wskaźników referencyjnych stóp procentowych, prowadzi działalność regulowaną Rozporządzeniem Parlamentu i Komisji Europejskiej w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki w instrumentach i kontraktach finansowych z 8 czerwca 2016 [Rozporządzenie PE 2016/1011] i jest wpisany do rejestru European Securities and Markets Authority (ESMA - https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_bench_entities).

IRF dysponuje zespołem i know-how, które wynika z dotychczasowych doświadczeń w związku z współtworzeniem, uruchomieniem i funkcjonowaniem SMRP (System Monitoringu Rynku Pieniężnego - więcej informacji na stronie www.smrp.pl).

Wieloletnie prace analityczne i badawcze w zakresie struktury stóp procentowych jak również rozwiązania informatyczne, proceduralne i doświadczenie w przetwarzaniu danych, wypracowane przy SMRP, pozwoliły zbudować nowy wskaźnik referencyjny WKF (Wskaźnik Kosztu Finansowania).

Wskaźniki referencyjne są używane przez instytucje finansowe jako istotny element służący do obliczenia oprocentowania kredytów lub obligacji. Regulacje rynku finansowego wymagają, aby względem obecnie stosowanych wskaźników referencyjnych (np. WIBOR, LIBOR, EURIBOR) funkcjonowały i były stosowane wskaźniki alternatywne mogące je zastąpić.

Ważnym elementem działalności Instytutu Rynku Finansowego jest promowanie i prowadzenie kampanii informacyjnych w celu upowszechniania wiedzy na temat różnych aspektów funkcjonowania rynku finansowego i gospodarki.


Nasz zespół

Tomasz Mironczuk

Tomasz Mironczuk

Piotr Mielus

Piotr Mielus

Mirosław Wilkołek

Mirosław Wilkołek

Adam Jaroszyński

Adam Jaroszyński

Marta Penczar

Marta Penczar

Krzysztof Gacek

Krzysztof Gacek