• +48(22)544-20-10
  • irf@irf.org.pl
  • ul. Wilcza 31 lok 1A, 00-544 Warszawa

SKŁAD KOMITETU STERUJĄCEGO IRF

Obecny skład Komitetu Sterującego:

1. Jacek Więcek - Przewodniczący
Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Studia podyplomowe ukończył w University College of North Wales w Bangor oraz British Institute of Management w Corby. Od 25 lat na stanowiskach menedżerskich wyższego szczebla w bankach (BRE Bank, Millennium Bank) oraz zarządach w instytucjach finansowych (Skarbiec Asset Management Holding i Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Banku BPS). Z sektorem Banków Spółdzielczych Zrzeszenia Banku BPS związany od 2010 roku. Od 15 lat Wykładowca Warszawskiego Instytutu Bankowości z zakresu planowania finansowego oraz pierwszy wiceprezes a obecnie doradca zarządu EFPA Polska - Fundacji Na Rzecz Standardów Doradztwa Finansowego.

Wskazany przez interesariuszy WKF (pkt. 37 ZFKS).

2. Józef Nasiadka - Zastępca Przewodniczącego
Ekonomista, bankowiec, menadżer. Posiada ponad 25 letnie doświadczenie w bankowości spółdzielczej i korporacyjnej. Absolwent studiów z zakresu zarządzania, ekonomii, MBA. Doświadczenie zdobywał na stanowiskach menadżerskich związanych z zarządzaniem bankiem, ryzykiem kredytowym, restrukturyzacją. Nadzorował wdrażanie rozwiązań z zakresu nowoczesnego zarządzania instytucją finansową. Pracował w Małopolskim Banku Regionalnym SA, Banku Ochrony Środowiska SA, Krakowskim Banku Spółdzielczym. Aktualnie prowadzi własną działalność gospodarczą z zakresu doradztwa finansowego, sprawuje funkcje przewodniczącego Rady Nadzorczej jednej ze spółek akcyjnych, aktywnie uczestniczy we wdrażaniu projektu związanego z komercyjnym udostępnianiem skrytek depozytowych na terenie Polski.

Wskazany przez interesariuszy WKF (pkt. 37 ZFKS).

3. Janusz Jankowiak - polski ekonomista, analityk rynku finansowego, menedżer w instytucjach finansowych i konsultingowych, główny ekonomista BRE Banku (2000-2006), analityk i ekonomista (CASE 1997-2000, JJ Consulting od 2006). Autor analiz makroekonomicznych dotyczących polityki banku centralnego opracowywane, m.in. uwzględniających efektywność kanału transmisji na rynku pieniężnym (wpływ stóp banku centralnego jak również innych narzędzi polityki pieniężnej na kształtowanie się rynkowych stóp procentowych w tym wskaźników referencyjnych).

4. Grzegorz Taraszkiewicz-Sirocki
Obecnie doradca. Associate Partner oraz Szef Departamentu Ryzyka w Grant Thornton Polska. Założyciel i właściciel HFI Solutions Grzegorz Taraszkiewicz-Sirocki. Były trader instrumentów pochodnych oraz menedżer z 15-letnim doświadczeniem w Departamentach Skarbu kilku wiodących polskich banków, m.in.: BRE Bank, Banku BPH, HSBC Bank Polska, Santander Bank Polska. Twórca modeli biznesowych i zespołów odnoszących sukcesy w tradingu instrumentami pochodnymi, w tworzeniu rozwiązań z wykorzystaniem transakcji zabezpieczających, wycenie złożonych instrumentów finansowych oraz walidacji modeli ryzyka rynkowego i kredytowego. Od 7 lat jednym z jego głównych obszarów działalności jest generowanie oszczędności dla przedsiębiorców w procesie zawierania transakcji zabezpieczających z bankami. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadził wykłady nt. handlu derywatami dla studentów swojej macierzystej uczelni oraz w ramach Forum Dealerów Bankowych organizowanego przez Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska. Był też członkiem Komisji ds. Profesjonalizmu przy ACI Polska.


Byli członkowie Komitetu Sterującego IRF.