• +48(22)544-20-10
  • irf@irf.org.pl
  • ul. Wilcza 31 lok 1A, 00-544 Warszawa

SKŁAD KOMITETU STERUJĄCEGO IRF

Komitet Sterujący IRF drugiej kadencji ukonstytuował się w dniu 19 listopada 2020 r.

Obecny skład Komitetu Sterującego:

1. Prof. zw. dr hab. Andrzej Sławiński - Przewodniczący
Profesor zwyczajny w Szkole Głównej Handlowej, członek Katedry Analizy Ilościowej, Kierownik Zakładu Rynku Papierów Wartościowych, członek Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Komitetu Nauk o Finansach PAN, w latach 2004-2010 członek Rady Polityki Pieniężnej.
Wskazany do KS IRF przez interesariuszy WKF (pkt. 38 ZFKS).

2. Dr Jacek Bartkiewicz – przez wiele lat pełnił funkcje menadżerskie w instytucjach sektora bankowego i instytucjach stabilności finansowej. W latach 2001-2002 wiceminister finansów, w tym czasie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Nadzoru Bankowego, w latach 2002 - 2013 był prezesem Zarządu BGŻ S.A w latach 2013-2019 pełnił funkcję członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego.

3. Janusz Jankowiak - polski ekonomista, analityk rynku finansowego, menedżer w instytucjach finansowych i konsultingowych, główny ekonomista BRE Banku (2000-2006), analityk i ekonomista (CASE 1997-2000, JJ Consulting od 2006). Autor analiz makroekonomicznych dotyczących polityki banku centralnego opracowywane, m.in. uwzględniających efektywność kanału transmisji na rynku pieniężnym (wpływ stóp banku centralnego jak również innych narzędzi polityki pieniężnej na kształtowanie się rynkowych stóp procentowych w tym wskaźników referencyjnych).