• +48(22)544-20-10
  • irf@irf.org.pl
  • ul. Wilcza 31 lok 1A, 00-544 Warszawa

OŚWIADCZENIE ADMINISTRATORA

Oświadczenie Administratora jest publikowane przez Instytut Rynku Finansowego ze względu na fakt administrowania Wskaźnikiem Kosztu Finansowania. Oświadczenie jest wypełnieniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014.

Instytut Rynku Finansowego uzyskał w dniu 3 listopada 2020 r. zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na pełnienie funkcji administratora Wskaźnika Kosztu Finansowania.

Oświadczenie Administratora.