• +48(22)544-20-10
  • irf@irf.org.pl
  • ul. Wilcza 31 lok 1A, 00-544 Warszawa

METODA WKF

Metoda WKF – procedura przyjęta i stosowana przez Administratora, określająca zbiór zasad służących opracowywaniu WKF na podstawie otrzymywanych Danych Wejściowych.

Wybór najważniejszych elementów Metody WKF i jest publikowany na stronach internetowych Administratora jako Kluczowe Elementy Metody.

Kluczowe Elementy Metody.