• +48(22)544-20-10
  • irf@irf.org.pl
  • ul. Wilcza 31 lok 1A, 00-544 Warszawa

METODA WKF

Metoda WKF – procedura przyjęta i stosowana przez Administratora, określająca zbiór zasad służących opracowywaniu WKF na podstawie otrzymywanych Danych Wejściowych.

Wybór najważniejszych elementów Metody WKF i jest publikowany na stronach internetowych Administratora jako Kluczowe Elementy Metody.

Kluczowe Elementy Metody.


Komitet Sterujący Instytutu Rynku Finansowego, pełniąc funkcję jednostki nadzorczej Administratora wskaźnika referencyjnego stopy procentowej - Wskaźnik Kosztu Finansowania, zgodnie z Rozporządzeniem BMR oraz na podstawie Zasad funkcjonowania Komitetu Sterującego IRF, co roku dokonuje przeglądu definicji wskaźników referencyjnych opracowywanych przez Administratora i metody ich opracowywania. Roczny przegląd Metody WKF przeprowadzony w październiku 2022 r. (przez Zespoły Operacji i Infrastruktury pod kierownictwem dr hab., prof. SGH Piotra Mielusa - Dyrektora Zespołu Operacji) został omówiony i zaakceptowany przez Komitet Sterujący IRF podczas styczniowego (2023) posiedzenia KS IRF. Poniżej przedstawiona została Informacja z rocznego przeglądu Metody WKF.

LINK do Informacji z rocznego przeglądu Metody WKF.