• +48(22)544-20-10
  • irf@irf.org.pl
  • ul. Wilcza 31 lok 1A, 00-544 Warszawa

O WKF

Wskaźnik Kosztu Finansowania (w skrócie WKF) jest to nazwa własna indeksu. WKF i administrowanie WKF jest przedmiotem wniosku dotyczącego wydania zezwolenia na pełnienie funkcji administratora wskaźnika referencyjnego.

WKF jest indeksem* do stosowania przez banki, fundusze inwestycyjne, firmy leasingowe i innych uczestników rynku finansowego.

WKF reprezentuje krańcowy koszt pozyskania finansowania i jest obliczany w każdym dniu, w którym pracują banki i działają polskie systemy rozliczeniowe. WKF jest obliczany na podstawie rzeczywistych transakcji, depozytów terminowych, zawieranych z klientami przez banki.

Po otrzymaniu stosownych zgód WKF będzie mógł być stosowany w kredytach, umowach i instrumentach finansowych zgodnie z wymogami Rozporządzenia BMR.

______________
* Uwaga: Ze względu na trwający proces administracyjny uzyskiwania zgód nadzorczych dotyczących WKF, WKF jeszcze nie może być zastosowany w trybie Art. 29 BMR.