• +48(22)544-20-10
  • irf@irf.org.pl
  • ul. Wilcza 31 lok 1A, 00-544 Warszawa

PREZENTACJA WKF NA POSIEDZENIU RADY ROZWOJU RYNKU FINANSOWEGO

Ministerstwo Finansów powołało Zespół Roboczy Rady Rozwoju Rynku Finansowego. Tematem prac zespołu jest wypracowanie i funkcjonowanie w Polsce nowych alternatywnych wskaźników stopy procentowej (zgodnych z Rozporządzeniem BMR). Instytut Rynku Finansowego…

RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ - ZAGROŻENIE DLA WYNIKÓW FINANSOWYCH BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH CZY POTENCJAŁ DLA POPRAWY ICH RENTOWNOŚCI?

Wywiad Tomasza Mironczuka, prezesa IRF na temat pożądanych kierunków przebudowy bilansów banków spółdzielczych w środowisku niskich stóp procentowych. Wywiad opublikowany w „Głosie Banków Spółdzielczych” Nr 4 (2020).[Link do tekstu]

PRZEGLĄD EKONOMICZNY WKF (12.06.2020)

Został przygotowany najnowszy Przegląd Ekonomiczny. Opublikowana analiza odnosi się do wpływu obniżenia przez NBP stóp procentowych na rentowność sektora banków spółdzielczych.Przegląd został opracowany przez Prezesa Zarządu IRF Tomasza Mironczuka. Przegląd…

PRZEGLĄD EKONOMICZNY WKF (8.06.2020)

Został przygotowany Przegląd Ekonomiczny oparty o bieżące dane WKF. Opublikowana analiza odnosi się do rzeczywistych zmian zachodzących na rynku pieniężnym w związku z kolejnym obniżeniem przez NBP stóp procentowych. Przegląd…

„IMPLIKACJE OBNIŻKI STÓP PRZEZ NBP – ZAGROŻENIA I SZANSE DLA SEKTORA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH”

W dniu 25 maja 2020 odbyło się kolejne webinarium pt. „Implikacje obniżki stóp przez NBP – zagrożenia i szanse dla sektora banków spółdzielczych”. Webinarium zostało zorganizowane przez Bankowy Ośrodek Doradztwa…

„IMPLIKACJE OBNIŻKI STÓP PRZEZ NBP – ZAGROŻENIA I SZANSE DLA SEKTORA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH”

W dniu 4 maja 2020 odbyło się webinarium pt. „Implikacje obniżki stóp przez NBP – zagrożenia i szanse dla sektora banków spółdzielczych”. Webinarium zostało zorganizowane przez Bankowy Ośrodek Doradztwa i…

PRZEGLĄD EKONOMICZNY WKF (KWIECIEŃ 2020)

Został przygotowany Przegląd Ekonomiczny oparty o bieżące dane WKF. Opublikowana analiza odnosi się do rzeczywistych zmian zachodzących na rynku pieniężnym w związku z kolejnym obniżeniem przez NBP stóp procentowych. Przegląd…

ROZMOWA Z TWÓRCĄ STAWKI AMERIBOR O WSKAŹNIKACH STÓP PROCENTOWYCH NA ŚWIECIE PO EPOCE LIBOR-u

Zachęcamy do przeczytania wywiadu z Richardem Sandorem, twórcą stawki AMERIBOR, nt. wskaźników stóp procentowych na świecie po epoce LIBOR-u.Wywiad dostępny jest TUTAJ.  

PRZEGLĄD EKONOMICZNY WKF

Został przygotowany Przegląd Ekonomiczny oparty o bieżące dane WKF. Opublikowana analiza odnosi się do rzeczywistych zmian zachodzących na rynku pieniężnym w związku z obniżeniem przez NBP stóp procentowych. Przegląd został…

TEP O GOSPODARCE

30 marca 2020 Towarzystwo Ekonomistów Polskich opublikowało analizę dotyczącą obniżki stóp procentowych przez NBP i jej możliwe implikacje w świetle wydarzeń gospodarczych związanych z COVID19. Analiza została opracowana przez Tomasza…

BS NET OPUBLIKOWAŁ INFORMACJĘ O SPOTKANIU DOTYCZĄCYM WKF

Spotkanie zorganizowane przez Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej odbyło się 3 marca 2020 roku w Jatkach w Ostrowi Mazowieckiej.   Szczegóły spotkania: https://bs.net.pl/wskaznik-kosztu-finansowego-tematem-spotkania-w-bs/

INFORMACJE NA TEMAT STATUSU WKF I IRF

W związku z zapytaniami dotyczącymi statusu WKF i statusu spółki Instytut Rynku Finansowego jako administratora wskaźników referencyjnych wyjaśniamy, że: Instytut Rynku Finansowego (IRF) opracował metodę, infrastrukturę i dokumentację dotyczącą opracowywania…

MEDIA O WKF

W ostatnim tygodniu pojawiły się w mediach informacje na temat WKF, w związku ze złożeniem w KNF wniosku o jego rejestrację jako wskaźnika referencyjnego stopy procentowej. Media zgodnie dostrzegły zaangażowanie…

IRF ZŁOŻYŁ W KNF WNIOSEK O ZGODĘ NA BYCIE ADMINISTRATOREM WSKAŹNIKA REFERENCYJNEGO STOPY PROCENTOWEJ

W dniu 15 listopada 2019 roku Instytut Rynku Finansowego jako pierwszy złożył w KNF wniosek o zgodę na bycie Administratorem wskaźnika referencyjnego stopy procentowej oraz o wpisanie Indeksu WKF na…

NOWE ZASADY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH

W dniach 28-29 października 2019 roku w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Nowe zasady zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych na podstawie pakietu CRDV/CRRII, Rozporządzenia BMR i wytycznych EBA”. Spotkanie zorganizowane zostało…

BANKI SPÓŁDZIELCZE: WKF OPRÓCZ WIBOR-u?

W dniu 22 października 2019 roku na stronie aleBank.pl ukazał się wywiad z prezesem Instytutu Rynku Finansowego Tomaszem Mironczukiem. Rozmowa dotyczy prac nad Indeksem WKF. Zgodnie z założeniami, WKF ma…

WSKAŹNIKI REFERENCYJNE STÓP PROCENTOWYCH UŻYWANE W INSTRUMENTACH FINANSOWYCH

17 października 2019 roku w Warszawie odbyło się seminarium pt. "Wskaźniki referencyjne stóp procentowych używane w instrumentach finansowych”. W spotkaniu organizowanym przez Grupę CFD uczestniczyło 25 przedstawicieli największych banków funkcjonujących…

XIII KONFERENCJA I-BS.PL

W dniu 10 października 2019 roku w Cedzynie odbyła się XIII Konferencja I-BS.pl. W spotkaniu, którego tegorocznym hasłem przewodnim było "Wykorzystaj obecny potencjał. Skuteczne zarządzanie skarbcem i mobilna ewolucja" uczestniczyło…