• +48(22)544-20-10
  • irf@irf.org.pl
  • ul. Wilcza 31 lok 1A, 00-544 Warszawa

ZAPRZESTANIE OPRACOWYWANIA WSKAŹNIKA REFERENCYJNEGO WKF

Informujemy że Instytut Rynku Finansowego zaprzestał opracowywania wskaźnika referencyjnego pn. Wskaźnik Kosztu Finansowania. Ostatnim dniem publikacji był 29 września 2023. Dane historyczne wartości wskaźnika WKF dostępne są w zakładce Dane…

WARTOŚCI WSKAŹNIKA WKF W OKRESIE 1 STYCZNIA – 22 KWIETNIA 2023 R.

Instytut Rynku Finansowego - administrator wskaźnika referencyjnego stopy procentowej pn. Wskaźnik Kosztu Finansowania (WKF) na żądanie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) zamieszcza informację o nowej wartości WKF za okres od…

ZAKOŃCZENIE KONSULTACJI PUBLICZNYCH

IRF - Administrator wskaźnika WKF zakończył proces konsultacji publicznych. Konsultacje przeprowadzone zostały w okresie 1 czerwca – 1 sierpnia 2023 roku, a ich celem było uzyskanie opinii interesariuszy WKF na…

KONSULTACJE PUBLICZNE Z INTERESARIUSZAMI WKF

Zarząd Instytutu Rynku Finansowego informuje, że w dniu 2 czerwca 2023 r. rozpoczyna się proces publicznych konsultacji z Interesariuszami WKF dot. zaprzestania opracowywania wskaźnika referencyjnego stopy procentowej WKF. Szczegółowy opis…

BIULETYN MIESIĘCZNY IRF (MAJ 2023)

W maju 2023 r. ukazał się kolejny numer Biuletynu miesięcznego IRF. Zaprezentowano w nim koszt finansowania sektora bankowego w aktualnym otoczeniu rynkowym. Analizie poddano również najnowsze dane dotyczące wyników i…

BIULETYN MIESIĘCZNY IRF (KWIECIEŃ 2023)

W kwietniu 2023 r. ukazał się kolejny numer Biuletynu miesięcznego IRF. Zaprezentowano w nim koszt finansowania sektora bankowego w aktualnym otoczeniu rynkowym. Analizie poddano również najnowsze dane dotyczące wyników i…

ZMIANA METODY WKF

IRF jako administrator wskaźnika referencyjnego WKF informuje, że od dnia 23 kwietnia 2023 roku zmianie ulega Metoda WKF. Wprowadzona zmiana jest wynikiem przeprowadzonych konsultacji publicznych i polega na podwyższeniu wartości…

ZAKOŃCZENIE KONSULTACJI PUBLICZNYCH

IRF jako Administrator wskaźnika referencyjnego WKF zakończył proces konsultacji publicznych. Konsultacje przeprowadzone zostały w okresie 1 marca – 31 marca 2023 roku, a ich celem było uzyskanie opinii interesariuszy WKF…

BIULETYN MIESIĘCZNY IRF (MARZEC 2023)

W marcu 2023 r. ukazał się siódmy numer Biuletynu miesięcznego IRF. Tematem specjalnym jest ryzyko stopy stałej na przykładzie upadku Silicon Valley Bank. Zaprezentowano w nim ponadto koszt finansowania sektora…

BIULETYN MIESIĘCZNY IRF (LUTY 2023)

W lutym 2023 r. ukazał się szósty numer Biuletynu miesięcznego IRF. Tematem specjalnym jest sytuacja na rynku kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych. Zaprezentowano w nim ponadto koszt finansowania sektora bankowego…

Konsultacje Metody WKF

Na podstawie Polityki i procedury przeglądu, zmian lub zaprzestania opracowywania wskaźnika oraz prowadzenia konsultacji, Instytut Rynku Finansowego (IRF) rozpoczyna proces publicznych konsultacji z Interesariuszami WKF w zakresie proponowanej istotnej zmiany…

BIULETYN MIESIĘCZNY IRF (STYCZEŃ 2023)

W styczniu 2023 r. ukazał się piąty numer Biuletynu miesięcznego IRF. Zaprezentowano w nim koszt finansowania sektora bankowego w aktualnym otoczeniu rynkowym. Analizie poddano również najnowsze dane dotyczące wyników i…

BIULETYN MIESIĘCZNY IRF (GRUDZIEŃ 2022)

W grudniu br. ukazał się czwarty numer Biuletynu miesięcznego IRF. Zaprezentowano w nim koszt finansowania sektora bankowego w aktualnym otoczeniu rynkowym. Analizie poddano również najnowsze dane dotyczące wyników i marż…

BIULETYN MIESIĘCZNY IRF (LISTOPAD 2022)

W listopadzie br. ukazał się trzeci numer Biuletynu miesięcznego IRF. Tematem specjalnym jest współzależność pomiędzy wskaźnikami stopy procentowej a kosztem finansowania banków. Celem listopadowego Biuletynu było także zaprezentowanie kosztu finansowania…

BIULETYN MIESIĘCZNY IRF (PAŹDZIERNIK 2022)

W październiku br. ukazał się drugi numer Biuletynu miesięcznego IRF. Celem październikowego Biuletynu było zaprezentowanie kosztu finansowania sektora bankowego w aktualnym otoczeniu rynkowym. Analizie poddano również kształtowanie się wyników i…

BIULETYN MIESIĘCZNY IRF (WRZESIEŃ 2022)

We wrześniu br. ukazał się pierwszy Biuletyn miesięczny IRF. Przygotowany został przez prof. Piotra Mielusa, Dyrektora Zespołu Operacji w IRF, profesora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz przez ekspertów Instytutu.…

PRZEGLĄD EKONOMICZNY WKF (11/10.05.2022)

Ukazał się kolejny numer "Przeglądu Ekonomicznego WKF". Jest to analiza aktualnych zmian sytuacji na rynku finansowym (wynikających z podjętych decyzji Rady Polityki Pieniężnej oraz zapowiedziami działań dot. WIBOR) przygotowana przez…

CZY WSKAŹNIK KOSZTU FINANSOWANIA MOŻE ZASTĄPIĆ WIBOR?

Analitycy rynkowi wskazują WKF jako alternatywę dla WIBOR-u, w przypadku gdyby rząd zdecydował się na jego zastąpienie innym wskaźnikiem referencyjnym w zakresie mieszkaniowych kredytów hipotecznych. Marcin Kazimierski z portalu direct.money.pl…