• +48(22)544-20-10
  • irf@irf.org.pl
  • ul. Wilcza 31 lok 1A, 00-544 Warszawa

ROŚNIE LICZBA BANKÓW, KTÓRE STAJĄ SIĘ PANELISTAMI WKF

Co kwartał przybywa banków, które stają się Panelistami WKF. Obecnie do rozszerzenia Panelu przygotowują się nowe banki. Wpływa to na wzrost reprezentatywności WKF i świadczy o rosnącym zaufaniu i chęci…

PAP BIZNES ROZPOCZĄŁ PUBLIKOWANIE WSKAŹNIKA KOSZTU FINANSOWANIA

Główna agencja informacyjna w naszym kraju - Polska Agencja Prasowa podjęła decyzję o publikowaniu w swoim serwisie informacji o Wskaźniku Kosztu Finansowania. Codziennie, obok najważniejszych informacji, PAP podaje depesze o…

DOKĄD IDZIESZ STOPO PROCENTOWA?

Dlaczego zmieniają się stopy procentowe? Jakie będą konsekwencje zmian stóp procentowych dla banków i konsumentów? - odpowiedzi m.in. na te ważne pytania można znaleźć w artykule napisanym przez dr hab.…

PRZEGLĄD EKONOMICZNY WKF (09/16.11.2021)

Nowy numer 09 Przeglądu Ekonomicznego WKF - analiza odnosi się do rzeczywistych zmian zachodzących na rynku pieniężnym w związku z kolejną (listopadową) decyzją Rady Polityki Pieniężnej dot. podniesienia stóp procentowych.…

PRZEGLĄD EKONOMICZNY WKF (08/11.10.2021)

Został przygotowany kolejny 8 Przegląd Ekonomiczny WKF. Opublikowana analiza odnosi się do rzeczywistych zmian zachodzących na rynku pieniężnym w związku z decyzją NBP dot. podniesienia stóp procentowych. Przegląd został opracowany…

DRUGIE ROZSZERZENIE PANELU WKF

O kolejne banki został rozszerzony Panel WKF. Od 24 września br. do grona Banków Panelistów przystępują: Bank Spółdzielczy w Miliczu, Bank Spółdzielczy w Łosicach, Bank Spółdzielczy w Przasnyszu oraz Bank…

KOLEJNE BANKI PRZYSTĘPUJĄ DO PANELU WKF

O trzy banki został rozszerzony Panel WKF, tj. grupa banków dostarczających dane wejściowe do Wskaźnika Kosztu Finansowania opracowywanego przez Instytut Rynku Finansowego. 18 czerwca br. do grona Banków Panelistów przystępują:…

PRZEGLĄD EKONOMICZNY WKF (17.05.2021)

W maju minęło pół roku od chwili otrzymania przez IRF zgody Komisji Nadzoru Finansowego na publikowanie Wskaźnika Kosztu Finansowania, jako zgodnego z Rozporządzeniem BMR wskaźnika stopy procentowej. W tym okresie…

WKF PUBLIKOWANY W NAJWIĘKSZYM SERWISIE FINANSOWYM NA ŚWIECIE

Wskaźnik Kosztu Finansowania (WKF) jest już dostępny na platformie Eikon-Refinitiv (dawniej Reuters-Thomson). Platforma informacyjna Eikon jest jednym z najbardziej znanych finansowych serwisów informacyjnych wykorzystywanych przez kluczowe podmioty obecne na międzynarodowych…

CO I DLACZEGO WYBRAĆ? - WSKAŹNIKI REFERENCYJNE W NOWOCZESNYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Problematyka stosowania wskaźników referencyjnych i ryzyka związane z niedostosowaniem używanych wskaźników do charakterystyki własnej działalności gospodarczej oraz niedostosowanie do wymogów prawnych jest przedmiotem artykułu opublikowanego w najnowszym numerze Miesięcznika Finansowego…

PRZEGLĄD EKONOMICZNY WKF (15.12.2020)

W pierwszą rocznicę utworzenia Panelu WKF publikujemy szósty numer "Przeglądu Ekonomicznego WKF". Materiał zawiera analizę podsumowującą roczny okres opracowywania Wskaźnika Kosztu Finansowania. Przegląd został przygotowany przez prof. Piotra Mielusa. Przegląd…

PROF. ANDRZEJ SŁAWIŃSKI PRZEWODNICZĄCYM KOMITETU STERUJĄCEGO II KADENCJI

W dniu 19 listopada 2020 r. rozpoczął pracę Komitet Sterujący IRF II kadencji. W skład Komitetu weszły osoby, które dotychczas były członkami KS, tj.: prof. Andrzej Sławiński, dr Jacek Bartkiewicz,…

PUBLIKACJA OŚWIADCZENIA ADMINISTRATORA WSKAŹNIKA REFERENCYJNEGO STOPY PROCENTOWEJ WKF

W dniu 16 listopada 2020 r. Instytut Rynku Finansowego pełniąc funkcję administratora wskaźnika referencyjnego stóp procentowych opublikował na stronie internetowej Oświadczenie Administratora. Publikacja Oświadczenia Administratora (Benchmark Statement) jest wypełnieniem wymogów…

DECYZJA KNF: IRF ADMINISTRATOREM WSKAŹNIKA REFERENCYJNEGO STOPY PROCENTOWEJ - WKF

Zgodnie decyzją Komisji Nadzoru Finansowego wydaną w dniu 3 listopada 2020 r. Instytut Rynku Finansowego uzyskał zgodę na prowadzenie działalności jako administrator wskaźników referencyjnych stóp procentowych. Decyzja organu nadzoru oznacza…

PREZENTACJA WKF NA RADZIE KONSULTACYJNEJ ZBP

- Problem wskaźników referencyjnych na rynkach finansowych jest rozwiązywany od prawie 10 lat. Dotychczas brak jest nie tylko wskaźników, które dawałyby alternatywę, ale również jest problem ze wskaźnikami stosowanymi jako…

JAK POPRAWIĆ EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH?

O sposobach wykorzystania efektów prac nad Wskaźnikiem Kosztu Finansowania na rzecz banków spółdzielczych oraz jak poprawiać efektywność funkcjonowania tych banków w kontekście zarządzania wynikiem odsetkowym i ryzykiem płynności mówił prezes…

PREZENTACJA WKF NA POSIEDZENIU RADY ROZWOJU RYNKU FINANSOWEGO

Ministerstwo Finansów powołało Zespół Roboczy Rady Rozwoju Rynku Finansowego. Tematem prac zespołu jest wypracowanie i funkcjonowanie w Polsce nowych alternatywnych wskaźników stopy procentowej (zgodnych z Rozporządzeniem BMR). Instytut Rynku Finansowego…

RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ - ZAGROŻENIE DLA WYNIKÓW FINANSOWYCH BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH CZY POTENCJAŁ DLA POPRAWY ICH RENTOWNOŚCI?

Wywiad Tomasza Mironczuka, prezesa IRF na temat pożądanych kierunków przebudowy bilansów banków spółdzielczych w środowisku niskich stóp procentowych. Wywiad opublikowany w „Głosie Banków Spółdzielczych” Nr 4 (2020).[Link do tekstu]