• +48(22)544-20-10
  • irf@irf.org.pl
  • ul. Wilcza 31 lok 1A, 00-544 Warszawa

REGULAMIN KOMITETU STERUJĄCEGO IRF

Przepisy regulujące zasady powoływania oraz funkcjonowania Komitetu Sterującego IRF, zgodnie z wymaganiami art. 5.2 Rozporządzenia BMR 2016/1011, określone zostały w dokumencie wewnętrznym IRF: Zasady Funkcjonowania Komitetu Sterującego IRF. Dokument został przyjęty przez Zarząd IRF uchwałą z dnia 11 sierpnia 2020 r.

Dokument ten określa m.in. zadania Komitetu, jego zakres obowiązków i uprawnień, zasady powoływania i odwoływania członków Komitetu, ich odpowiedzialność oraz kluczowe zasady zgodności postępowania członków Komitetu Sterującego IRF.

ZASADY FUNKCJONOWANIA KOMITETU STERUJĄCEGO IRF