• +48(22)544-20-10
  • irf@irf.org.pl
  • ul. Wilcza 31 lok 1A, 00-544 Warszawa

ZESPÓŁ IRF

Image

Tomasz Mironczuk

Prezes Zarządu
Jest związany z bankowością od samego początku swojej kariery zawodowej. Pracę rozpoczynał w 1994 roku w Polskim Banku Rozwoju. Zarządzał obszarami skarbcowymi w BRE Banku jak również Banku BPH. Był członkiem zarządu PKO Banku Polskiego. Pełnił funkcje prezesa zarządu w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Banku Polskiej Spółdzielczości.

Głównym obszarem specjalizacji zawodowej Tomasza Mironczuka jest zarządzanie płynnością i ryzykiem stopy procentowej.

W toku kariery zawodowej był współtwórcą umowy ramowej używanej obecnie na polskim rynku instrumentów pochodnych jak również umowy dotyczącej transakcji REPO. Jego obszary aktywności zawodowej dotyczyły również sekurytyzacji aktywów, kreowania i zarządzania portfelami instrumentów pochodnych. Od 2010 roku współpracuje z Instytutem Badań nad Gospodarka Rynkową, a od 2017 roku jest członkiem Komitetu Sterującego EURIBOR.

Wspólnie z prof. Leszkiem Pawłowiczem był inicjatorem stworzenia w 2011 roku Systemu Monitoringu Rynku Pieniężnego.

E-mail: tomasz.mironczuk@irf.org.pl

Image

Dr hab. Piotr Mielus

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, studiował bankowość w Szkole Głównej Handlowej oraz finanse międzynarodowe w Staffordshire University. Od 1999 r. pracownik naukowy SGH, najpierw jako asystent w Katedrze Skarbowości, następnie jako adiunkt w Katedrze Rynków i Instytucji Finansowych oraz profesor uczelni w Katedrze Ekonomii Ilościowej.

Współtwórca polskiego rynku instrumentów pochodnych. Aktywny na rynku finansowym od 1996 roku – w Polskim Banku Rozwoju jako analityk rynku, dealer walutowy i autor pierwszej złotowej transakcji opcyjnej zawartej na rynku międzybankowym, następnie w BRE Banku, wpierw jako animator rynku opcji walutowych a później jako wicedyrektor Departamentu Rynków Finansowych. W latach 2001-2008 w Banku BPH jako zarządzający portfelem handlowym na rynku nieregulowanym i w końcu jako dyrektor Obszaru Rynków i Instytucji Finansowych. Współautor sukcesów Banku BPH na rynku hurtowym (m.in. zdobycie I miejsca w konkursie na Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych) oraz detalicznym (dominująca pozycja w obrotach na rynku strukturyzowanych produktów inwestycyjnych). W latach 2009-2012 dyrektor Departamentu Instytucji Finansowych w PKO Banku Polskim oraz doradca Prezesa Zarządu prowadzący projekty wdrożeniowe w zakresie produktów skarbowych.

Od 2012 r. współpracuje z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową przy organizacji i prowadzeniu Systemu Monitoringu Rynku Pieniężnego.

E-mail: piotr.mielus@irf.org.pl

Image

dr Marta Penczar

Absolwentka Ekonomiki Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego i Podyplomowego Studium Bankowości Inwestycyjnej Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiej Akademii Bankowej. Od 2011 roku Adiunkt w Katedrze Bankowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

Autorka i współautorka licznych publikacji o charakterze naukowym i publicystycznym oraz projektów badawczych z zakresu bankowości.

E-mail: marta.penczar@irf.org.pl

Image

Mirosław Wilkołek

Ukończył studia ekonomiczne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie w 1986r. Posiada dyplom EMBA Dominican University w Illinois.

Doświadczenie zawodowe zdobył pracując przez ponad 20 lat w kilku bankach i obszarach, w tym w obszarze skarbu, planowania i budżetowania, planowania strategicznego, zarządzania ryzykiem i kapitałem banku, systemu pomiaru rentowności i controllingu, a także nadzoru właścicielskiego.

Organizował Departament Skarbu w Banku Depozytowo-Kredytowym w Lublinie S.A. i był jego pierwszym szefem przez 5 lat. Był także Dyrektorem Departamentu Skarbu w Rheinhyp BRE Banku Hipotecznym (1998 – 2000) oraz w Kredyt Banku (2000 – 2002).

Pracował w Banku BPH na stanowisku Dyrektora ds. Operacyjnych, odpowiedzialnego za Metodologię Budżetowania i Planowania, w tym planowanie kapitałowe w Banku.

Brał udział w tworzeniu rynku listów zastawnych w Polsce i był przewodniczącym międzybankowego zespołu ds. listów zastawnych (lata 1998-2000). Brał udział w projekcie pierwszej, powojennej emisji listów zastawnych na ziemiach polskich.

Ekspert z zakresu rynku międzybankowego oraz instrumentów finansowych stosowanych do zarządzania ryzykiem w banku. Prowadził szereg szkoleń z zakresu badania efektywności działalności bankowej, zyskowności produktów bankowych, a także adekwatności kapitałowej.

E-mail: miroslaw.wilkolek@irf.org.pl

Image

dr Adam Jaroszyński

Dr Adam Jaroszyński od ponad 25 lat współpracuje z bankami i korporacjami w projektach związanych z zarządzaniem płynnością. Doświadczony manager i analityk systemów biznesu. Absolwent Instytutu Herzinga (Herzing Institute) w Toronto i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Doświadczenie na rynku usług finansowych zdobywał m.in. w BRE Banku (obecnie mBank), gdzie przez kilkanaście lat kierował obszarem cash management, współtworząc rozwiązania operacyjno-technologiczne dla czołowych polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw oraz unikalne produkty i usługi finansowe, m.in. w obszarze zarządzania należnościami i zobowiązaniami, a także wdrażając rozwiązania konsolidacyjne (cash pooling). 

Ma na koncie współpracę z największymi korporacjami krajowymi i międzynarodowymi w zakresie rozwiązań dotyczących optymalizacji zarządzania finansami, rozwiązań informatycznych i prawnych. Był m.in. Dyrektorem Projektu Cash Management w Grupie PKP.

Prelegent na wielu konferencjach krajowych i zagranicznych, wykładał m.in. w SGH, Collegium Civitas i na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, autor artykułów o rozwiązaniach systemowych i technologicznych, a także badacz historii gospodarczej.

Przez 10 lat uczestniczył w pracach Rady ds. Zarządzania Środkami Finansowymi przy Związku Banków Polskich.

E-mail: adam.jaroszynski@irf.org.pl

Image

Krzysztof Gacek

Od 15 lat pracuje w różnych instytucjach na rynku finansowym, w tym w instytucjach systemu stabilności finansowej w Polsce oraz bankach komercyjnych.

W Narodowym Banku Polskim bezpośrednio współpracował z Zarządem i członkami Rady Polityki Pieniężnej, kierował Departamentem Komunikacji Społecznej i Edukacji (2003-2007). Pracował w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, na stanowisku Dyrektora Gabinetu Prezesa (2009-2013).

Przez wiele lat pracował w instytucjach państwowych: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, z-ca Dyrektora Centrum Informacyjnego Rządu, Najwyższa Izba Kontroli.

Posiada doświadczenie z zakresu zarządzania, które zdobył pracując m.in. w PKO BP.  BGŻ. Pracował też w sektorze niefinansowym - PKP S.A. Kierował Związkiem Pracodawców Kolejowych.

Ukończył Katolicki Uniwersytet Lubelski i Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu.

E-mail: krzysztof.gacek@irf.org.pl