• +48(22)544-20-10
  • irf@irf.org.pl
  • ul. Wilcza 31 lok 1A, 00-544 Warszawa
Czy rzeczywiście wskaźniki typu -IBOR mogą zniknąć?

Tak, wszystkie wskaźniki typu -IBOR, które obecnie są używane mogą w przyszłości przestać być publikowane. Co do LIBOR to już w listopadzie 2017 r. szef brytyjskiego nadzoru FCA zapowiedział, że jego instytucja będzie wspierać tworzenie LIBOR do końca grudnia 2021 r. To oznacza, że po tej dacie LIBOR może przestać być publikowany. Co do WIBOR-u, w obecnym kształcie wskaźnik ten (jako wskaźnik kluczowy, zgodnie z Rozporządzeniem BMR 2016/1011) będzie wyliczany, publikowany i używany nie dłużej niż do 31 grudnia 2021 r. 

Co to jest wskaźnik referencyjny i do czego służy?
Dlaczego w umowach kredytowych powinno się wpisywać wskaźniki alternatywne?
Czy klienci banków mogą zaskarżyć umowy kredytowe jeśli nie ma w nich zapisanych wskaźników alternatywnych?
Czy do umów kredytowych można wpisywać stopy procentowe NBP?
lle będzie wynosiła rata kredytu np. w CHF, jeśli zniknie LIBOR?
Kiedy WKF będzie gotowy do użycia w umowach?

Zadaj swoje pytanie

 Instytut Rynku Finansowego sp. z o.o. uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych uzyskanych w związku z niniejszym zapytaniem wyłącznie w celu udzielenia na nie odpowiedzi.