• +48(22)544-20-10
  • irf@irf.org.pl
  • ul. Wilcza 31 lok 1A, 00-544 Warszawa

TEP O GOSPODARCE

30 marca 2020 Towarzystwo Ekonomistów Polskich opublikowało analizę dotyczącą obniżki stóp procentowych przez NBP i jej możliwe implikacje w świetle wydarzeń gospodarczych związanych z COVID19. Analiza została opracowana przez Tomasza…

BS NET OPUBLIKOWAŁ INFORMACJĘ O SPOTKANIU DOTYCZĄCYM WKF

Spotkanie zorganizowane przez Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej odbyło się 3 marca 2020 roku w Jatkach w Ostrowi Mazowieckiej.   Szczegóły spotkania: https://bs.net.pl/wskaznik-kosztu-finansowego-tematem-spotkania-w-bs/

INFORMACJE NA TEMAT STATUSU WKF I IRF

W związku z zapytaniami dotyczącymi statusu WKF i statusu spółki Instytut Rynku Finansowego jako administratora wskaźników referencyjnych wyjaśniamy, że: Instytut Rynku Finansowego (IRF) opracował metodę, infrastrukturę i dokumentację dotyczącą opracowywania…

MEDIA O WKF

W ostatnim tygodniu pojawiły się w mediach informacje na temat WKF, w związku ze złożeniem w KNF wniosku o jego rejestrację jako wskaźnika referencyjnego stopy procentowej. Media zgodnie dostrzegły zaangażowanie…

IRF ZŁOŻYŁ W KNF WNIOSEK O ZGODĘ NA BYCIE ADMINISTRATOREM WSKAŹNIKA REFERENCYJNEGO STOPY PROCENTOWEJ

W dniu 15 listopada 2019 roku Instytut Rynku Finansowego jako pierwszy złożył w KNF wniosek o zgodę na bycie Administratorem wskaźnika referencyjnego stopy procentowej oraz o wpisanie Indeksu WKF na…

NOWE ZASADY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH

W dniach 28-29 października 2019 roku w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Nowe zasady zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych na podstawie pakietu CRDV/CRRII, Rozporządzenia BMR i wytycznych EBA”. Spotkanie zorganizowane zostało…

BANKI SPÓŁDZIELCZE: WKF OPRÓCZ WIBOR-u?

W dniu 22 października 2019 roku na stronie aleBank.pl ukazał się wywiad z prezesem Instytutu Rynku Finansowego Tomaszem Mironczukiem. Rozmowa dotyczy prac nad Indeksem WKF. Zgodnie z założeniami, WKF ma…

WSKAŹNIKI REFERENCYJNE STÓP PROCENTOWYCH UŻYWANE W INSTRUMENTACH FINANSOWYCH

17 października 2019 roku w Warszawie odbyło się seminarium pt. "Wskaźniki referencyjne stóp procentowych używane w instrumentach finansowych”. W spotkaniu organizowanym przez Grupę CFD uczestniczyło 25 przedstawicieli największych banków funkcjonujących…

XIII KONFERENCJA I-BS.PL

W dniu 10 października 2019 roku w Cedzynie odbyła się XIII Konferencja I-BS.pl. W spotkaniu, którego tegorocznym hasłem przewodnim było "Wykorzystaj obecny potencjał. Skuteczne zarządzanie skarbcem i mobilna ewolucja" uczestniczyło…

KONSULTACJE KE DOTYCZĄCE PRZEGLĄDU UREGULOWAŃ PRAWNYCH ZAWARTYCH W ROZPORZĄDZENIU BMR

Europejski Kongres Finansowy bierze udział w konsultacjach Komisji Europejskiej dotyczących przeglądu uregulowań prawnych zawartych w Rozporządzeniu BMR. Ich celem jest opracowanie i przedstawienie syntezy opinii kluczowych ekspertów z polskiego rynku…

TSUE DEKRETUJE EKONOMICZNĄ ANOMALIĘ

 - TSUE lekceważy prawa ekonomii, które nie zależą od decyzji sądów. Można to porównać do próby zadekretowania, że od tej chwili nie obowiązuje prawo grawitacji. Sąd oczywiście mógłby wydać taki…

PODSUMOWANIE II ETAPU PROJEKTU WKF

W centrali Banku BPS, w czwartek 12 września 2019 r., odbyło się trzecie spotkanie strategiczne Banków - Uczestników Projektu tworzenia Indeksu WKF. Celem spotkania była prezentacja Systemu WKF (system informatyczny)…

CHORWACI ZAINTERESOWANI WKF

Na zaproszenie przedstawicieli chorwackiego środowiska naukowego oraz instytucji finansowych prezes Instytutu Rynku Finansowego uczestniczył w specjalnie zorganizowanym w Zagrzebiu seminarium na temat tworzonego w Polsce Indeksu WKF. Tomasz Mironczuk przedstawił…

CZY TSUE ZACHWIEJE POLSKIM RYNKIEM FINANSOWYM?

Jaki wpływ na gospodarkę mogą mieć rozstrzygnięcia na poziomie unijnym ws. Kredytów we frankach, zastanawiali się uczestnicy debaty „Czy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) zachwieje polskim rynkiem finansowym?”, która odbyła…

REFORMA WSKAŹNIKÓW STÓP PROCENTOWYCH

Co czeka krajowy rynek finansowy po 2021 r.?  - eksperci ostrzegają przed zaniechaniami w wypracowaniu nowych wskaźników na rynkach finansowych. W Rzeczpospolitej 5 lipca 2019 r. ukazał się artykuł pani…

KONFERENCJA EKF W SOPOCIE

Debata o reformie IBOR w ramach EKF. Na Europejskim Kongresie Finansowym (Sopot 3-5 czerwca 2019 r.) odbyła się debata "Świat po śmierci LIBORU – reforma IBOR", w której wziął udział prezes…

RAPORT BIS O REFORMIE IBOR

BIS opublikował raport, w którym znalazł się rozdział autorstwa A. Schrimpfa i V. Sushko na temat aktualnego stanu reformy wskaźników IBOR.

WIBOR KLUCZOWYM WSKAŹNIKIEM W ROZUMIENIU BMR

28 marca KNF opublikował komunikat dot. wpisania WIBOR-u na listę indeksów kluczowych. Omówienie tego komunikatu znajduje się w poniższym komunikacie PAP: Komunikat PAP