• +48(22)544-20-10
  • irf@irf.org.pl
  • ul. Wilcza 31 lok 1A, 00-544 Warszawa

BIULETYN MIESIĘCZNY IRF (LISTOPAD 2022)

W listopadzie br. ukazał się trzeci numer Biuletynu miesięcznego IRF.

Tematem specjalnym jest współzależność pomiędzy wskaźnikami stopy procentowej a kosztem finansowania banków.

Celem listopadowego Biuletynu było także zaprezentowanie kosztu finansowania sektora bankowego w aktualnym otoczeniu rynkowym.

Analizie poddano również kształtowanie się aktualnych wyników i marż odsetkowych banków spółdzielczych i komercyjnych, m.in. w kontekście wprowadzonych ustawowych wakacji kredytowych.

Biuletyn miesięczny IRF - LISTOPAD 2022, nr 3/2022 (3).

Wyświetlony 632 razy