• +48(22)544-20-10
  • irf@irf.org.pl
  • ul. Wilcza 31 lok 1A, 00-544 Warszawa

ROZSZERZENIE PANELU WKF

Od 25 lutego br. do grona Banków Panelistów Wskaźnika Kosztu Finansowania przystępują: Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej oraz Bank Spółdzielczy w Krzywdzie. Jest to kolejne rozszerzenie Panelu WKF, tj. grupy banków dostarczających dane wejściowe do opracowywanego przez Instytut Rynku Finansowego wskaźnika referencyjnego stopy procentowej.

- Kolejne poszerzenie grupy banków Panelistów WKF interpretujemy jako potwierdzenie zaufania banków do tego co robi IRF - mówi Tomasz Mironczuk Prezes IRF. - Sukcesywnie zwiększa się też liczba banków, które stosują WKF w umowach z konsumentami. Naszym zdaniem wpływa to pozytywnie na zmniejszanie ryzyk w zakresie funkcjonujących umów kredytowych w PLN.

Od 25 lutego br. Panel WKF tworzy 27 banków spółdzielczych. Zgodnie z przyjętą metodą opracowywania wskaźnika, do grona banków Panelistów WKF mogą wchodzić banki o sumie bilansowej do 4 mld zł. Obecny panel 27 banków łącznie stanowi ok. 19 mld PLN sumy bilansowej bankowości spółdzielczej w Polsce i jest reprezentatywny.

WKF jest opracowywany na podstawie otrzymywanych z banków dziennych danych o depozytach terminowych składanych przez klientów. Dzienny wolumen transakcji wchodzących do obliczenia WKF oscyluje na poziomie 20 mln PLN.

Wskaźnik Kosztu Finansowania (WKF) jest wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej opracowywanym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011. Zgodę na pełnienie przez IRF funkcji administratora wskaźników referencyjnych i opracowywanie wskaźnika WKF Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła 3 listopada 2020 r.

Wyświetlony 1069 razy