• +48(22)544-20-10
  • irf@irf.org.pl
  • ul. Wilcza 31 lok 1A, 00-544 Warszawa

ROŚNIE LICZBA BANKÓW, KTÓRE STAJĄ SIĘ PANELISTAMI WKF

Co kwartał przybywa banków, które stają się Panelistami WKF. Obecnie do rozszerzenia Panelu przygotowują się nowe banki. Wpływa to na wzrost reprezentatywności WKF i świadczy o rosnącym zaufaniu i chęci do stosowania opracowywanego wskaźnika. Panel WKF jest jedynym w Europie rozszerzającym się panelem banków, które uczestniczą w opracowywaniu wskaźnika referencyjnego stopy procentowej.

Banki, które dostarczają dane wejściowe dla wskaźnika WKF lub przygotowują się do tego procesu, łącznie posiadają sumę bilansową o wartości około 21 mld PLN. 30 banków, które współpracuje z Instytutem Rynku Finansowego reprezentuje duże zróżnicowanie zarówno pod względem modeli biznesowych, wielkości, jak również lokalizacji. Funkcję panelisty pełni 25 banków, a kilka kolejnych jest w trakcie przygotowania do pełnienia tej funkcji.

Instytut Rynku Finansowego wskazuje, że tak zróżnicowana grupa banków jest atutem w opracowywaniu wskaźnika, bowiem zapewnia odpowiednie reprezentowanie realiów gospodarczych przez wskaźnik. Przeprowadzone na koniec 2021 roku analizy wykazały, że dotychczasowe założenia opracowywania wskaźnika WKF, wykorzystujące informacje o transakcjach nadsyłanych przez banki panelistów, zapewniły reprezentatywność względem całej populacji banków spółdzielczych. Zarówno w okresie cięć stóp procentowych przez NBP, jak również w okresie ich wzrostów WKF rzetelnie odzwierciedlał proces gospodarczy oparty o przyjmowane lokaty terminowe. Co więcej, proces ten jest zbieżny nie tylko z danymi dotyczącymi banków spółdzielczych ale wykazuje wysoki poziom zbieżności z danymi dla całego systemu bankowego w Polsce.

Od listopada 2020 r., zgodnie z decyzją KNF, Instytut Rynku Finansowego jest administratorem wskaźników referencyjnych stóp procentowych, a opracowywany przez niego Wskaźnik Kosztu Finansowania jest jednym z dwóch wskaźników spełniających wymogi BMR opracowywanych w Polsce (tj. WIBOR i WKF).

Wyświetlony 1355 razy