• +48(22)544-20-10
  • irf@irf.org.pl
  • ul. Wilcza 31 lok 1A, 00-544 Warszawa

DRUGIE ROZSZERZENIE PANELU WKF

O kolejne banki został rozszerzony Panel WKF. Od 24 września br. do grona Banków Panelistów przystępują: Bank Spółdzielczy w Miliczu, Bank Spółdzielczy w Łosicach, Bank Spółdzielczy w Przasnyszu oraz Bank Spółdzielczy w Otmuchowie.

- Kolejne poszerzenie grupy banków Panelistów WKF możemy interpretować jako potwierdzenie zaufania banków do tego co robi IRF, w szczególności, do ekspertyzy zespołu IRF nie tylko w zakresie opracowywania wskaźników referencyjnych, ale we wszelkich aspektach stosowania stóp procentowych w bankach. Wiele banków wspiera się naszym doświadczeniem na przykład w zakresie procedur wymaganych przez Rozporządzenie BMR jak również prawidłowego odzwierciedlenia tych procedur w umowach kredytowych lub unikania zapisów postrzeganych jako abuzywne - mówi Tomasz Mironczuk Prezes Instytutu Rynku Finansowego. – Za kilka tygodni klienci i banki w Polsce doświadczą zaprzestania opracowywania LIBOR. Może to wygenerować szereg ryzyk w zakresie realizacji umów kredytowych w CHF i w innych walutach. Fakt posiadania wskaźnika WKF stanowi czynnik zmniejszający analogiczne ryzyko w odniesieniu do kredytów w PLN.

Wyświetlony 1015 razy