• +48(22)544-20-10
  • irf@irf.org.pl
  • ul. Wilcza 31 lok 1A, 00-544 Warszawa

PREZENTACJA WKF NA POSIEDZENIU RADY ROZWOJU RYNKU FINANSOWEGO

Ministerstwo Finansów powołało Zespół Roboczy Rady Rozwoju Rynku Finansowego. Tematem prac zespołu jest wypracowanie i funkcjonowanie w Polsce nowych alternatywnych wskaźników stopy procentowej (zgodnych z Rozporządzeniem BMR). Instytut Rynku Finansowego został zaproszony do udziału w pracach tego Zespołu.

Na spotkaniu Zespołu w dniu 7 września br. jako pierwszy został zaprezentowany Wskaźnik Kosztu Finansowania, opracowywany przez IRF.

W załączniku prezentacja przedstawiona na posiedzeniu Zespołu Roboczego RRRF.

[Prezentacja IRF ze spotkania Zespołu Roboczego Rady Rozwoju Rynku Finansowego ds. indeksów alternatywnych przy Ministerstwie Finansów]

Wyświetlony 1532 razy