• +48(22)544-20-10
  • irf@irf.org.pl
  • ul. Wilcza 31 lok 1A, 00-544 Warszawa

INFORMACJE NA TEMAT STATUSU WKF I IRF

W związku z zapytaniami dotyczącymi statusu WKF i statusu spółki Instytut Rynku Finansowego jako administratora wskaźników referencyjnych wyjaśniamy, że:

Instytut Rynku Finansowego (IRF) opracował metodę, infrastrukturę i dokumentację dotyczącą opracowywania Wskaźnika Kosztu Finansowania. Wskaźnik Kosztu Finansowania (w skrócie WKF) jest to nazwa własna indeksu. WKF i administrowanie WKF jest przedmiotem wniosku dotyczącego wydania zezwolenia na pełnienie funkcji administratora wskaźnika referencyjnego. Do momentu wpisu na listę administratorów wskaźników referencyjnych przez ESMA (Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) WKF nie może być stosowany jako wskaźnik referencyjny. Zgodnie z Rozporządzeniem BMR, ESMA dokonuje wpisu na listę administratorów z mocy prawa, po otrzymaniu informacji przekazanej przez właściwy organ nadzoru. W dniu 15 listopada 2019 roku Instytut Rynku Finansowego wystąpił do Komisji Nadzoru Finansowego o udzielenie zezwolenia w trybie Art. 34 BMR. Obecnie wniosek IRF jest rozpatrywany. O efektach postępowania IRF powiadomi niezwłocznie po zakończeniu procedur administracyjnych.

Ze względu na trwający proces administracyjny uzyskiwania zgód nadzorczych dotyczących WKF, WKF jeszcze nie może być zastosowany w trybie Art. 29 BMR.

Od lipca do grudnia 2019 roku IRF prowadził testowe opracowywanie WKF, weryfikując założenia metody, sprawdzając rzeczywistą poprawność przyjętych rozwiązań. Czas testów również pozwolił zbudować uczestnikom procesu opracowywania WKF doświadczenie z zakresu różnych aspektów praktycznego wypełnienia postanowień Rozporządzenia BMR.

WKF jest obecnie opracowywany zgodnie z zadeklarowaną metodą, na bazie codziennie pozyskiwanych danych od 18 banków. Banki (określane również jako paneliści), które przystąpiły do współpracy z IRF przy opracowywaniu WKF, zawarły umowy dotyczące intencji przyszłego używania WKF jako wskaźnika referencyjnego. Paneliści przygotowali niezbędną infrastrukturę, aby dostarczać dane do opracowywania WKF zgodnie z Kodeksem Postepowania Banku Panelisty.

W końcu grudnia 2019 roku IRF zakończył testowe opracowywanie WKF. System służący do opracowywania WKF został przygotowany do procesu produkcyjnego mającego na celu wypełnienie wymogów regulacyjnych. Od 7 stycznia 2020 roku wartości WKF są publikowane na stronie IRF.

 

 

Wyświetlony 1493 razy