• +48(22)544-20-10
  • irf@irf.org.pl
  • ul. Wilcza 31 lok 1A, 00-544 Warszawa

IRF ZŁOŻYŁ W KNF WNIOSEK O ZGODĘ NA BYCIE ADMINISTRATOREM WSKAŹNIKA REFERENCYJNEGO STOPY PROCENTOWEJ

W dniu 15 listopada 2019 roku Instytut Rynku Finansowego jako pierwszy złożył w KNF wniosek o zgodę na bycie Administratorem wskaźnika referencyjnego stopy procentowej oraz o wpisanie Indeksu WKF na listę wskaźników referencyjnych zgodnych z nowym unijnym prawem (Rozporządzeniem BMR).

Instytut Rynku Finansowego ma szansę uzyskać pierwszą licencję administratora wskaźników stóp procentowych w Polsce a WKF może być pierwszym wskaźnikiem stopy procentowej (dla PLN) licencjonowanym i opracowywanym zgodnie z zasadami BMR.

Na jesieni 2018 IRF zaproponował grupie banków projekt stworzenia wskaźnika WKF. Projekt WKF ruszył na początku 2019 roku. Po 6 miesiącach rozpoczęło się testowe opracowywanie WKF, natomiast po 10 miesiącach został złożony do KNF wniosek o licencję na WKF. Szczególne podziękowania należą się Bankom Spółdzielczym, które przystąpiły do Projektu WKF. Dzięki ich uczestnictwu został bowiem zrealizowany innowacyjny i pionierski projekt na rynku finansowym. Warto również podkreślić, że jest to jeden z nielicznych przypadków, w których banki spółdzielcze współtworzą rozwiązanie, które wyprzedza rozwiązania banków komercyjnych, nie tylko w kraju, ale również na świecie.

Proces obliczania WKF jest w 100% oparty o transakcje. W WKF nie występuje największy problem z jakim zmagają się administratorzy i paneliści innych wskaźników – swobody uznania lub w nomenklaturze BMR „oceny eksperckiej”. Proces opracowywania WKF został zautomatyzowany: pozyskanie danych, przesyłanie, opracowywanie i obliczanie danych przez administratora – wyeliminowano ryzyko manipulacji i zapewniono obiektywność.

Indeks WKF jest wskaźnikiem terminowym (dla terminów 1M, 3M, 6M, 1Y) – jest to cecha unikalna, bowiem dotychczas stworzone nowe wskaźniki stopy procentowej są wskaźnikami dla transakcji jednodniowych (ON). Dzięki temu WKF zapewnia odwzorowanie rynkowej (rzeczywistej) struktury terminowej stóp procentowych. Jest to obecnie cecha unikalna w świecie wskaźników.

IMG 2097

Wyświetlony 1328 razy