• +48(22)544-20-10
  • irf@irf.org.pl
  • ul. Wilcza 31 lok 1A, 00-544 Warszawa

NOWE ZASADY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH

W dniach 28-29 października 2019 roku w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Nowe zasady zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych na podstawie pakietu CRDV/CRRII, Rozporządzenia BMR i wytycznych EBA”. Spotkanie zorganizowane zostało przez MMC Polska a jego uczestnikami było 25 przedstawicieli banków i innych instytucji finansowych.

Podczas pierwszego dnia konferencji prezes Instytutu Rynku Finansowego Tomasz Mironczuk przedstawił prezentację nt. wpływu Rozporządzenia BMR na polski rynek kredytowy i instrumentów finansowych. W szczególności omówione zostały kluczowe wymogi Rozporządzenia BMR, implikacje reformy wskaźników dla nowych portfeli kredytowych i innych instrumentów finansowych oraz konsekwencje nowych regulacji prawnych dla dotychczas funkcjonujących instrumentów finansowych.

Wyświetlony 1374 razy