• +48(22)544-20-10
  • irf@irf.org.pl
  • ul. Wilcza 31 lok 1A, 00-544 Warszawa

BANKI SPÓŁDZIELCZE: WKF OPRÓCZ WIBOR-u?

W dniu 22 października 2019 roku na stronie aleBank.pl ukazał się wywiad z prezesem Instytutu Rynku Finansowego Tomaszem Mironczukiem.

Rozmowa dotyczy prac nad Indeksem WKF. Zgodnie z założeniami, WKF ma obrazować koszt pozyskania finansowania terminowego banków o sumie bilansowej mniejszej niż 4 mld złotych. Z tego względu wskaźnik ten mógłby być wykorzystywany między innymi przez mniejsze banki, takie jak np. banki spółdzielcze w szerokim spektrum umów kredytowych.

Tomasz Mironczuk podkreśla, że prace nad nowym wskaźnikiem są już mocno zaawansowane. Na podstawie danych otrzymanych od banków uczestniczących w projekcie stworzona została metoda wyznaczania wskaźnika oraz opracowane zostało odpowiednie oprogramowanie. Od czerwca br. trwa faza testowa, polegająca na codziennym przyjmowaniu i analizowaniu danych.

W przeciągu najbliższych tygodni planowane jest wystąpienie do KNF z wnioskiem o wydanie zgody na opracowywanie i stosowanie WKF.  Po uzyskaniu wpisu na listę prowadzoną przez ESMA, WKF będzie mógł służyć wszystkim uczestnikom rynku finansowego, których proces pozyskiwania finansowania jest zbieżny z charakterem transakcji uwzględnianych w WKF. Jak podkreśla prezes IRF Tomasz Mironczuk do instytucji tych należą wspomniane już banki spółdzielcze, małe banki komercyjne, banki samochodowe i hipoteczne a także firmy leasingowe i fundusze inwestycyjne.

 

Zapraszamy do lektury pełnej wersji wywiadu:

https://alebank.pl/banki-spoldzielcze-wkf-oprocz-wibor-u/?id=301656&catid=25930&cat2id=25926

 

Wyświetlony 1238 razy