Celem Instytutu jest prowadzenie działalności społecznie i gospodarczo użytecznej w zakresie rozwoju rynku finansowego oraz gospodarki w Polsce.więcej

Zgłoś barierę

Projekty

W celu realizacji swoich działań statutowych IRF prowadzi projekty, mające na celu realizację określonych zadań. Projekty są realizowane przy współpracy z Partnerami IRF oraz Ekspertami IRF.

więcej

Rady Programowe

Zgodnie ze Statutem IRF Rada Fundatorów może z własnej inicjatywy, lub na wniosek Zarządu, powoływać w drodze uchwały Rady Programowe do poszczególnych rodzajów działalności. Powoływanie Rad...

więcej

Partnerzy

IRF zaprasza czołowe organizacje branżowe, których zakres działania dotyczy rynku finansowego, do współpracy na rzecz rozwoju tego rynku. W ramach współpracy z Partnerami IRF planuje wymianę...

więcej